SEKCJA OŚWIATY ZDROWOTNEJ

 

Kierownik Sekcji

mgr Edyta Kapelka

e-mail: oz@psse.czest.pl

 

 

ZADANIA

SEKCJI OŚWIATY ZDROWOTNEJ

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej realizuje zadania poprzez:

  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
  • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia publicznego;
  • badanie skuteczności wdrażanych programów edukacyjno-zdrowotnych,
  • prowadzenie poradnictwa w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
  • ocenę działalności oświatowo - zdrowotnej prowadzonej przez placówki szkolno - wychowawcze, podmioty opieki leczniczej, instytucje, środki masowego przekazu oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności,
  • reprezentowanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowej Stacji w kontaktach ze środkami masowego przekazu.

 

PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA

 

Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej pt. “Bieg po zdrowie”

więcej...

Trzeci Przegląd Piosenki o Zdrowiu

więcej...

Program „Czyste powietrze wokół nas”

więcej...

Program profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

więcej...

Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

więcej...

Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i innych Środków Psychoaktywnych

więcej...

Program „Żywienie na wagę zdrowia”

więcej...

Program „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”

więcej...

Kampania Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków”

więcej...

Program profilaktyki zakażeń HBV i HCV „Podstępne WZW”

więcej...

Program „Trzymaj Formę!”

więcej...

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”

więcej...

Program „Nie pal przy mnie, proszę”

więcej...

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

więcej...

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

więcej...

 


programy promocji zdrowia | akcje i kampanie społeczne | konkursy | zaprosili nas